تست امکان سنجی شرکت در دوره طراحی وب بدون برنامه نویسی

در این آزمون میزان آشنایی شما با کامپیوتر، اینترنت و موارد اولیه مورد نیاز جهت آموزش سنجیده می شود و در گروه مربوط به سطح مورد نظر قرار داده خواهید شد.

لطفا از دانش خود استفاده کرده و از سرچ و یا کمک گرفتن از دیگران خودداری نمایید تا بتوانید بهترین بهره را از دوره ی آموزشی خود بگیرید.